Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt pt. "Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa" z udziałem naukowców z UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt pt. "Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa" z udziałem naukowców z UPP

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczny UPP przystąpiła jako partner do projektu pt. „Biologizacja – klucz do zrównoważonego rolnictwa” realizowanego od 01.12.2020 do 31.03.2022.

 

 

Celem projektu jest wypracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie biologizacji rolnictwa w trzech sąsiadujących ze sobą̨ krajach – Polska, Czechy i Słowacja z wykorzystaniem zasobów  podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą w skali rynku globalnego, bowiem taki jest zasięg działalności grupy kapitałowej. W tym wymiarze jest to jednocześnie przedsięwzięcie o charakterze innowacyjnym, w szczególności innowacji organizacyjnej w rozwiązywaniu doniosłego problemu gospodarczo-społecznego, które umożliwia realizację idei biologizacji rolnictwa w szerokim zakresie.

Dopełniającym celem projektu jest zbudowanie trwałego partnerstwa na rzecz podnoszenia poziomu świadomości poprzez poprawę kształcenia zawodowego osób zajmujących się rolnictwem. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez wspólne uczenie się partnerów - wymianę doświadczeń, a także konfrontację stosowanych praktyk i metod. Do współpracy w ramach projektu zaproszono ludzi świata nauki (przedstawicieli Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Warszawie i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyroniczego w Poznaniu) oraz praktyków gospodarczych z Polski, Czech i Słowacji.

 

Dr inż. Paweł Siemiński
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Wydział Ekonomiczny UPP

 

WYDZIAŁY