Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studenci UPP laureatami VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studenci UPP laureatami VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

Najciekawsze naukowe działania studenckie zostały zaprezentowane na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie podczas VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Uczestnicy reprezentowali 169 kół naukowych z 47 polskich uniwersytetów. Na liście laureatów znaleźli się studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Celem konferencji, która odbyła się dniach 9-11 grudnia 2021 r., była prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana  poglądów i doświadczeń między studentami. Na tegoroczną sesję nadesłano łącznie 238 streszczeń, a liczba uczestników to 629 osoby. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studenckie koła naukowe Sesja została podzielona na siedem bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok biomedyczny, blok chemiczny, ekonomiczno-prawny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy, które były dodatkowo podzielone na część referatową i posterową.

Wśród laureatów nie mogło zabraknąć studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • I Miejsce referaty - Blok Roślinno-Przyrodniczy zdobył referat inż. arch. kraj. Agaty Walczak- Górki ze Studenckiego Koła Naukowego Architektury Krajobrazu zatytułowany „ Opolno Zdrój - skarbnica cennych elementów przyrodniczych zagrożona wchłonięciem przez kopalnię węgla brunatnego Turów”, opiekun naukowy: dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec;

 

  • III Miejsce referaty - Blok Roślinno-Przyrodniczy trafiło również do reprezentantów Studenckiego Koła Naukowego Architektury Krajobrazu: Weronikę Falkowską i Igora Mihułka „Projekt zagospodarowania podwórza przy ul. Rejtana 11-13a”, opiekun naukowy: dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec;

 

  • Wyróżnienia referaty- Blok Zwierzęcy otrzymała przedstawicielka Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich Marcelina Chudyk za referat „Wpływ dodatku pełnotłustych mączek z larw tenebrio molitor i zophobas morio do diet kurcząt rzeźnych na wybrane parametry morfologiczne kości piszczelowych”, opiekun naukowy: dr inż. Bartosz Kierończyk.

Prezentowane przez studentów prace były oceniane przez Komisje Konkursowe. W składzie każdej z komisji znajdowało się co najmniej trzech jurorów, którzy byli pracownikami ZUT w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Partnerami Sesji byli Santader Universitades, Calbud, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Narodowy Bank Polski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY