Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tytuł profesorski na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tytuł profesorski na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

Prof. UPP dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz, kierowniczka Pracowni Chemii i Technologii Zbóż w Katedrze Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego  otrzymała tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

dsc9219.jpg

 

 

Pierwsze kroki w karierze naukowej stawiała pod opieką prof. Henryka Jelenia, wybitnego specjalisty w zakresie chemii i analityki związków lotnych i zapachowych w żywności. Zainteresowania badawcze Profesor koncentrują się wokół powstawania potencjalnie toksycznych i neuroaktywnych związków w procesach termicznego przetwarzania żywności, wykorzystania analizy związków lotnych i metod chemometrycznych do oceny jakości żywności oraz projektowania żywności o charakterze prozdrowotnym na bazie zbóż. Za działalność naukową była wielokrotnie wyróżniana nagrodami JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dotychczas prof. Sylwia Mildner-Szkudlarz była promotorką dwóch zakończonych przewodów doktorskich oraz ponad 70 prac dyplomowych.  Obok pracy naukowej i dydaktycznej angażuje się w działalność organizacyjną na rzecz rodzimej uczelni. Trzykrotnie uczestniczyła w pracach zespołu ds. ewaluacji jakości działalności naukowej. Obecnie jest przewodniczącą Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY