Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Udział UPP w pracach nad ewaluacją Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Udział UPP w pracach nad ewaluacją Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z członków konsorcjum realizującego projekt pt. Ocena ex ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 . Pozostali jego uczestnicy to Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy i Nawożenia – PIB w Puławach oraz Ecorys sp. z o.o. Badania wykonywane jest na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w realizacji zadania biorą udział pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego: 

  • Prof. dr hab. Walenty Poczta
  • Prof. UPP. dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
  • Prof. UPP. dr hab. Arkadiusz Sadowski
  • Prof. UPP. dr hab. Wawrzyniec Czubak

 

Naszemu Uniwersytetowi powierzona została ocena ekonomicznych aspektów przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Badania przypisane zostały do trzech zasadniczych modułów:

  • MODUŁ I Trafność diagnozy, analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb Planu
  • MODUŁ II Spójność wewnętrzna i zewnętrzna PS WPR 2021-2027
  • MODUŁ III Ocena systemu zarządzania i wdrażania Planu

 

Obecnie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożone zostało opracowanie Modułu I. Wykonawcy zwrócili uwagę na pozytywne i negatywne aspekty ocenianych dokumentów, czyli  Diagnozy sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Analizy SWOT oraz Priorytetyzacji potrzeb. 

 

Przedstawione Ministerstwu uwagi pozwolą na lepsze i pełniejsze zdiagnozowanie sytuacji w polskim rolnictwie a w przyszłości na taką alokację środków WPR, aby zmaksymalizować możliwości rozwoju rolnictwa przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego odziaływania na środowisko.

 

prof. UPP. dr hab. Arkadiusz Sadowski
Wydział Ekonomiczny

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY