Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy partnerem Kongresu Biogazu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy partnerem Kongresu Biogazu

Tegoroczna ósma już edycja Kongresu Biogazu jest rekordowa pod względem frekwencji. Ponad 500 uczestników przez dwa dni podsumowują najlepszy rok w historii krajowej branży biogazowej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako lider naukowy biogazu w Polsce od początku jest partnerem merytorycznym wydarzenia.  

 

 

Przedstawiciele branży biogazowej, energetycznej oraz sektora odnawialnych źródeł energii mają okazję do wysłuchania prelekcji, wymiany doświadczeń i nawiązania relacji  Uczestnicy Kongresu Biogazu  biznesowych podczas największego wydarzenia biogazowego w Europie Centralnej. 

 

8. Kongres Biogazu otworzyli Maciej Kosiński z Magazynu Biomasa i prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i tym samym zainaugurowali dwudniową dyskusję na temat roli biogazu w Polsce i Europie.  

 

Przypomnijmy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako pierwszy w Polsce buduje biomentanownię. jako partner strategiczny NCBiR. W uniwersyteckim gospodarstwie rolnym w Brodach realizowany jest ambitny plan stworzenia największego w kraju centrum badawczego technologii biogazowych. Już obecnie na terenie RGD Brody działają mikroinstalacje biogazu rolniczego a w 2023 roku uruchomiony został demonstrator technologii wypracowany w ramach „Innowacyjnej biogazowni”.  Jest to miejsce, w którym w kolejnych latach możliwe będzie prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych na rzecz opracowania nowych technologii dla krajowego sektora biogazu i biometanu.  

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

Uczestnicy Kongresu Biogazu

WYDZIAŁY