Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VIII konferencja Kół Naukowych Leśników | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VIII konferencja Kół Naukowych Leśników

W dniach 11-13.04.2024 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce odbyła się VIII Konferencja Kół Naukowych Leśników, podczas której omawiano różnorodne tematy związane z szeroko pojętą dziedziną leśnictwa i ochrony środowiska. 

 

 

W konferencji, której organizatorem było Koło Leśników UPP, wzięły udział koła naukowe Wydziałów Leśnych ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz gospodarza wydarzenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Patronat honorowy nad Konferencją objął Dziekan  Wydziału Leśnego Technologii Drewna prof. dr hab. Piotra Łakomego, a gościem honorowym konferencji był Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Witold Koss.  

 

Wykład gościnny dla uczestników pt. "TERRA NOVA, czyli o istocie ekspedycji naukowych" wygłosił prof. dr hab. J. Dariusz Gwiazdowicz.                         

                                

W czasie dwóch dni studenckich obrad, zostały wygłoszone 32 referaty, które dotyczyły analizy występowania oraz zagrożeń dla różnych gatunków roślinności leśnej, w tym badania nad brązową plamistością igieł sosny i przemianami roślinności w różnych siedliskach leśnych. Ponadto poruszono kwestie związane z prowieniencją drzew oraz zagadnienia dotyczące odnowienia naturalnego lasu. W ramach konferencji omówiono także problematykę ochrony środowiska leśnego, w tym wpływ obecności różnych gatunków zwierząt na ekosystemy leśne oraz efektywność działań monitorujących drapieżników. Dodatkowo, zaprezentowano badania nad funkcjonalnością różnych typów lizawek dla zwierzyny oraz metody przeprowadzania zajęć edukacji przyrodniczo-leśnej. Tematyka referatów pokrywała obszary kluczowe dla zrównoważonego zarządzania lasami oraz zachowania różnorodności biologicznej w środowiskach leśnych. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP 

  uczestnicy VIII konferencji kół naukowych leśników

WYDZIAŁY