Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Warsztaty Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Warsztaty Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w dniach 8-10 maja odbyły się warsztaty Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST action (CA22136). Wydarzenie zgromadziło naukowców i specjalistów z 32 krajów Europy, którzy spotkali się, aby wymienić poglądy, omówić najnowsze badania oraz budować sieci współpracy i partnerstwa w zakresie integracji nowoczesnych technologii w celu bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi Europy.

 

 

Projekt PANGEOS (Pan-European Green Resources Observation System) koncentruje się na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych Europy, narażonych na  Uczestnicy warszatów Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST zmiany środowiskowe związane ze zmianami klimatu. Rolnictwo i leśnictwo stanowią kluczowe ekosystemy dla ludzkiego zdrowia i dobrobytu, świadcząc istotne usługi socjoekonomiczne. W obliczu ekstremalnych warunków pogodowych i rosnących populacji, konwencjonalne praktyki zarządzania wymagają przemyślenia. Cele PANGEOS są zgodne z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, obejmując zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochronę i odtworzenie lasów. Projekt wykorzystuje najnowocześniejsze technologie zdalnego wykrywania do fenotypowania terenowego, precyzyjnego rolnictwa/leśnictwa i ocen na skalę europejską, mając na celu zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Integracja ekspertów RS i stosowania w obszarach takich jak Fenotypowanie Polowe czy Precyzyjne Rolnictwo ma służyć akademikom, badaczom, użytkownikom końcowym i decydentom, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju europejskich krajobrazów.

Warsztaty, które zostały zorganizowana na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, stanowiły doskonałą okazję do dyskusji i wymiany myśli na temat tych kwestii oraz do dalszego promowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań nad zmianami klimatu i zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi. Organizatorem wydarzenia był prof. UPP dr hab. Anshu Rastogi z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, który jednocześnie jest członkiem Komitetu Zarządzającego akcji COST oraz pełni funkcję wiceprzewodniczącego pakietu roboczego w Projekcie.

Warsztaty Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST Action były nie tylko doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także do budowania trwałych relacji między naukowcami z różnych krajów.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Uczestnicy warsztatów Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST Uczestnicy warsztatów Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST ​​​​​​​ Uczestnicy warsztatów Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST ​​​​​​​ Uczestnicy warsztatów Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST ​​​​​​​ Uczestnicy warsztatów Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST ​​​​​​​ Uczestnicy warsztatów Europejskiego Konsorcjum PANGEOS COST ​​​​​​​

 

WYDZIAŁY