Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Współpraca badawczo-rozwojowa w dziedzinie technologii konstrukcji drewniaych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Współpraca badawczo-rozwojowa w dziedzinie technologii konstrukcji drewniaych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Polskie Domy Drewniane S.A. rozpoczęły współpracę badawczo-rozwojową w dziedzinie technologii konstrukcji drewnianych.

 

 

Współpraca naukowców z biznesem jest jednym z najważniejszych sposobów rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Dotyczy to przede wszystkim uczelni  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dziekan Wydziału Leśnego i Technlogii Drewna oraz przedstawiciele firmy Polskie Domy Drewniane S.A podczas targów BUDMA 2023  technicznych, których ważnym zadaniem jest dostarczanie nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu. Działania realizowane przez spółkę Polskie Domy Drewniane S.A. we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu to przykład takiej otwartości instytucji naukowych na współpracę z przedsiębiorstwami. PDD S.A. jest firmą deweloperską budującą budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe wykonane w technologiach drewnianych. Spółka stawia sobie za cel wprowadzenie na rynek innowacyjnych materiałów budowlanych opartych na naturalnych i odnawialnych surowcach.

 

Innowacyjny projekt PDD S.A.

Prawie od początku swojego istnienia spółka Polskie Domy Drewniane S.A. interesuje się klejonym konstrukcyjnym materiałem drzewnym. Eksperci z Biura Badań i Rozwoju firmy skupiają się na opracowaniu technologii wytwarzania płyt konstrukcyjnych z drewna klejonego krzyżowo – CLT (cross laminated timber). Spółka otrzymała na realizację tego projektu dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konstrukcję budynku z CLT można wznieść w krótkim czasie, nawet kilku dni. Prace wykończeniowe można rozpoczynać natychmiast po zbudowaniu konstrukcji. Z płyt CLT można wykonywać nawet dwudziestopiętrowe budynki o dużej odporności na ogień i trwałości, choć w warunkach polskich nie jest planowana budowa obiektów powyżej dziewięciu kondygnacji. Technologia CLT została dopracowana w latach 90. w Austrii i w krótkim czasie zyskała dużą popularność w zachodniej Europie. Płyty CLT produkuje się tam z drewna świerkowego. Różnicą polskiego CLT w stosunku do płyt produkowanych za granicą jest wykorzystanie drewna sosnowego oraz opracowanie systemu zapewniającego konstrukcji ponad dwukrotne zmniejszenie palności. Poza Europą CLT jest stosowane na szeroką skalę w USA, Kanadzie i Japonii. W Kraju Kwitnącej Wiśni powstaje 350 metrowy wieżowiec w tej technologii.

 

Innowacyjna Uczelnia blisko natury

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, poprzez swoją strukturę wewnętrzną czy też poprzez kierunki związane z leśnictwem, drzewnictwem oraz melioracją, od wielu lat jest Uczelnią ukierunkowaną na rozwój nowych technologii, związanych z szeroko pojętym budownictwem. Na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna UPP prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, które pozwalają Uczelni intensywnie wkroczyć w rozwój budownictwa drewnianego i naturalnego. Innowacyjne rozwiązania związane z budownictwem drewnianym, jakie do tej pory opracowane zostały przez naukowców UPP, stanowią ogromny potencjał. UPP posiada około 12 opatentowanych rozwiązań związanych zarówno z konstrukcją, jak i izolacyjnością ścian, które od razu mogą zostać wdrożone. Dysponuje także unikatową aparaturą i odpowiednimi kompetencjami technologicznymi, dzięki którym mogą powstać nowe rozwiązania.

 

Dlaczego domy drewniane

Drewno jako surowiec naturalny i odnawialny stanowi najlepsze rozwiązanie dla zmniejszenia negatywnych skutków klimatycznych, ekologicznych i energetycznych, wywołanych przez sektor budowlany. Branża ta wywiera ogromny wpływ na środowisko naturalne –  odpowiada m.in za ok. 30-40 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Jednym z głównych założeń unijnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), dotyczącej ochrony klimatu, energii i energii odnawialnej, jest redukcja o 55 proc. w 2030 roku emisji CO2 (w stosunku do 1990 r.). Kraje rozwinięte prowadzą politykę wspomagającą rozwój budownictwa niskoemisyjnego. Taką „zieloną” alternatywą są domy drewniane. Drewno to wciąż jedyny materiał budowlany o ujemnej emisji CO2. Przy wznoszeniu domów z drewna zużywa się mniej wody i energii niż w technologiach murowanych. Na świecie budowa domów na bazie innowacyjnych i ekologicznych konstrukcji już od kilku lat jest jednym z głównych elementów polityki zrównoważonego rozwoju. Budownictwo drewniane w krajach UE to około 25 proc. całej branży. W Polsce branża budownictwa drewnianego obecnie bardzo prężnie się rozwija. Od 2015 do 2020 roczna liczba budynków wykonywanych z drewna zwiększyła się trzykrotnie. Miejmy nadzieję, że będzie wciąż wzrastać. Świat się zmienia – przyszedł czas, kiedy musimy przykładać wagę do tego, jak żyjemy, w jakich domach mieszkamy. Wdrażając budownictwo ekologiczne, zdrowe, tanie w utrzymaniu, niskoemisyjne i energooszczędne przyczynimy się do łagodzenia zmian klimatycznych.

 

Katarzyna Chołdzyńska, POLSKIE DOMY DREWNIANE S.A.

Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

 

Fot. POLSKIE DOMY DREWNIANE S.A.

 

 Spotkania podczas targów BUDMA 2023 Spotkania podczas targów BUDMA 2023  Spotkania podczas targów BUDMA 2023 ​​​​​​​

 

WYDZIAŁY