Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyjątkowy projekt na użytku ekologicznym Traszki Ratajskie z udziałem ekspertów UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyjątkowy projekt na użytku ekologicznym Traszki Ratajskie z udziałem ekspertów UPP

Użytek ekologiczny Traszki Ratajskie zyskał instalację, dzięki której dwa stawy są zasilane deszczówką zebraną z powierzchni dachu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia. Inwestycja poprawi warunki życia traszek i innych płazów, dla których kluczowa jest woda.

 

 

"Takie projekty to korzyść dla mieszkańców miasta, ponieważ z jednej strony pomagają chronić płazy, ale z drugiej wpływają na poprawę mikroklimatu i bioróżnorodności.  Inwestując w przyrodę podnosimy atrakcyjność okolicy i działamy edukacyjnie" - mówi dr inż. Mikołaj Kaczmarski, herpetolog z Katedry Zoologii UPP, który od lat aktywnie działa na rzecz traszek w Ratajskim Użytku Ekologicznym.

"Inwestycja na Ratajach, choć nie jest widowiskowa, ma ogromne znaczenie dla ochrony lokalnego ekosystemu. Dlatego była realizowana w ścisłej współpracy ze specjalistami 

z Uniwersytetu Przyrodniczego" - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

 

W ramach zadania powstał odcinek kanalizacji deszczowej, całkowicie odcięty od dopływu wód opadowych z innych (zanieczyszczonych) powierzchni szczelnych, jak np. chodniki, parkingi, ulice. Do kanalizacji dołączone zostały studnie i istniejące rynny dachowe z budynku szkoły na os. Tysiąclecia.

 

Zebrana tak deszczówka płynie rurociągiem grawitacyjnym do jednego ze stawów na terenie użytku ekologicznego. Ten z kolei jest połączony odpowiednim rurociągiem przepływowym z drugim stawem. Wybudowany został także zbiornik retencyjny, dla zapewnienia okresowej retencji i regulacji maksymalnego dopływu wody do stawu, by w czasie suszy zasilał odpowiednio tereny zamieszkałe przez traszki.

 

Użytek ekologiczny Traszki Ratajskie powstał, by chronić populację takich płazów, jak: traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, żaba wodna i grzebiuszka ziemna. Ma ponad 5 hektarów powierzchni. Od momentu powstania użytek znajduje się pod stałą obserwacją naszych uczelnianych przyrodników, z którymi konsultowane są działania związane z gospodarowaniem zielenią, prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

 

Zdjęcia/materiały: Poznańskie Inwestycje Miejskie

 

WYDZIAŁY