Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyniki konkursu Miniatura 7 dla wniosków złożonych w czerwcu  | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyniki konkursu Miniatura 7 dla wniosków złożonych w czerwcu 

Na opublikowanej piątej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 7, znalazł się projekt naukowczyni z Wydziału Ekonomicznego UPP. 

 

 

Dr Monika Wojcieszak-Zbierska z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie WE otrzymała dofinansowanie na projekt naukowy   „Badania pilotażowe w zakresie opracowania i przetestowania narzędzia badawczego do analizy uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”.  

 

Na właśnie ogłoszonej liście znalazło się 139 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.  w następujących grupach nauk: 

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce – 1 002 127 zł 

  • nauki ścisłe i techniczne - 1 914 052 zł 

  • nauki o życiu – 2 469 476 zł 

Łączna wartość działań, które znalazły się na piątej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 7 to 5 405 655 zł. 

 

Lista rankingowa https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/miniatura7-lr5.pdf  

WYDZIAŁY