Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zespół naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021

Projekt realizowany przez zespół naukowców z Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kooperacji z Przetwórnią Gil sp. z o. o.  został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii: Innowacyjne technologie i badania przyszłości za realizację projektu pt. „Opracowanie technologii innowacyjnych półproduktów i produktów owocowych w oparciu o fizyczne i dyfuzyjne metody przetwarzania i utrwalania z uwzględnieniem aspektu czystej etykiety oraz walorów prozdrowotnych”.

 

 

W skład nagrodzonego zespołu badawczego wchodzą: dr inż. Marcin Kidoń, dr hab. Róża Biegańska-Marecik, dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela. Istotą projektu było zastosowanie  nowoczesnej metody nasączania próżniowego tkanki owoców w procesie ich przetwarzania. Technika ta pozwala wyeliminować z procesu dodatki, np. alergenne związki siarki stosowane w celu ograniczenia zmian oksydacyjnych. Dodatkowo poprzez nasycenie tkanki związkami o znaczeniu prozdrowotnym możliwe jest kreowanie tzw. „wartości dodanej” produktu. Atutem produktów otrzymanych według opracowanej nowatorskiej technologii jest czysta etykieta, funkcjonalność oraz podwyższona zawartość związków o potencjale prozdrowotnym. Innowacyjność oraz współpraca nauki i businessu może prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej zarówno na krajowym, jak i światowym rynku owocowych produktów pasteryzowanych.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy POIR.01.01.01-00-0146/17-00).

 

Redakcja: Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY