Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zmiana klimatu - aktywność pracowników UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zmiana klimatu - aktywność pracowników UPP

W najnowszym raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) “Climate Change 2021, The Physical Science Basis” opublikowanym 7 sierpnia 2021 r. powołano się na artykuł naukowców Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP. W środowisku naukowym i w mediach raporty IPCC są powszechnie postrzegane jako najbardziej wszechstronne i wiarygodne w ocenie zmian klimatu.

 

 

Najnowszy raport IPCC nie pozostawia złudzeń - zmiany są wyraźne, a ich skutki będą narastać wraz ze wzrostem średniej temperatury globu. Dokument, w tym zakresie, cytuje artykuł  naukowców z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP oraz UAM, w składzie: mgr inż. Kamila M. Harenda, prof. Mariusz Lamentowicz, mgr inż. Mateusz Samson oraz prof. Bogdan H. Chojnicki pt. The role of peatlands and their carbon storage function in the context of climate change. (2018) In: Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals: Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection [Zielinski, T., I. Sagan, and W. Surosz (eds.)]. Springer, Cham, Switzerland, pp. 169–187, doi:10.1007/978-3-319-71788-3_12.

Cytowana praca dotyczy stanu oraz roli torfowisk w kontekście zmieniającego się klimatu, które w warunkach jego zmian i antropopresji przekształcają się w ekosystemy będące emiterami netto dwutlenku węgla do atmosfery. Autorzy podkreślają, jak ważna jest ochrona i odtwarzanie torfowisk, których funkcjonowanie pozwala zarówno łagodzić zmianę klimatu (poprzez gromadzenie dużych ilości węgla), jak i minimalizować zaburzenia bilansu wodnego krajobrazu.

 

Nowy Kierunek Inżynieria Ochrony Klimatu

Jednocześnie trwają prace nad nowym kierunkiem studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP o nazwie Inżynieria Ochrony Klimatu.

Ten interdyscyplinarny i zorientowany na praktykę kierunek będzie połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i inżynierskich. Program studiów obejmować będzie tematy związane ze zmianą klimatu oraz działaniami w kierunku przeciwdziałania i adaptacji do tej zmiany. Rekrutacja rozpocznie się już w kolejnym roku akademickim 2022/2023.

 

Link do raportu IPCC: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY