Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kwiecień 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kwiecień 2018

Inżynieria i gospodarka wodna z certyfikatem "Studia z przyszłością"

Wyróżnienie odebrał Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - prof. UPP dr hab. Jerzy Bykowski wraz z Prodziekan ds. studiów – dr inż. Anną Szymczak-Graczyk i Prodziekan ds. nauki - dr hab. Klaudią Borowiak. Była to już III edycja Konkursu zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. O przyznaniu wyróżnień decyduje Komisja złożona z wybitnych naukowców specjalizujących się w problematyce jakości kształcenia i zarządzania szkolnictwem wyższym, pracujących m. in.

XXXIV Konferencja Naukowa Rośliny oleiste – postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, kierownik Oddziału IHAR – PIB w Poznaniu, prof. dr hab. Jan Pikul, J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Henryk Bujak, dyrektor IHAR – PIB.

Strony

WYDZIAŁY