Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Grudzień 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Grudzień 2018

WAŻNY GŁOS PRZECIWKO OBECNOŚCI PSEUDONAUKI NA UCZELNIACH

Zachęcamy do zapoznania się z Listem otwartym Niezależnego Zrzeszenia Studentów w sprawie obecności pseudonauki na uczelniach. To godna zauważenia próba przełamania bezsilności, ale i bierności środowiska naukowego w walce z pseudonauką. Inicjatywa będąca wyrazem troski młodych ludzi o prawdę, która winna być fundamentem wychowania.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

W jubileuszowym roku powstania Uniwersytetu Poznańskiego, wykłady wygłoszą również naukowcy, związani z uczelniami mającymi wspólne korzenie.

Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 11 grudnia o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury „Zamek”, a wygłosi ją prof. dr hab. dr h.c. Jan Gawęcki z Uniwersytetu Przyrodniczego. Tytuł wykładu to:

Instrumenty upowszechniania wiedzy o żywieniu i ich wiarygodność. 

 

UPP NA NARODOWEJ WYSTAWIE ROLNICZEJ

Przedsięwziecie miało ukazywać postęp i przemiany, jakie dokonały się na polskiej wsi w trakcie ostatnich 100 lat. W uroczystości otwarcia Wystawy wziął udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który podkreślił rolę mieszkańców wsi w rozwoju Polski. Na MTP obok tradycji i dziedzictwa kulturowego prezentowane były również najnowocześniejsze osiągnięcia polskiego rolnictwa.

Strony

WYDZIAŁY