Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Maj 2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Maj 2020

Kolejna obrona on-line, tym razem na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP.

Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP odbył się pierwszy, zdalnie przeprowadzony egzamin dyplomowy. Z wykorzystaniem Microsoft Teams’a kierunek architektura krajobrazu z sukcesem ukończyła inż. arch. kraj. Martyna Ośmiałowska, z pracą dyplomową, nad którą opiekę sprawował dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak.

Agrobiznes w obliczu epidemii koronawirusa - debata

W dniu 29 kwietnia 2020 roku prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak wraz z Studenckim Kołem Naukowym Ekonomistów Agrobiznesu UPP i SKN Gospodarki Żywnościowej UEP przygotował debatę on-line studentów i doktorantów nt.: Agrobiznes w obliczu epidemii koronawirusa. Była to pierwsza w historii Koła i Uniwersytetu studencka debata on-line!

 

Strony

WYDZIAŁY