Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Październik 2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Październik 2020

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjął uchwały w trybie obiegowym

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne odwołane zostało posiedzenia Senatu zaplanowane na 28.10.2020 r. W celu właściwego funkcjonowania uczelni podjęcie uchwał odbyło się w trybie obiegowym z wykorzystaniem poczty elektronicznej i platformy do elektronicznego głosowania. Senatorowie otrzymali szczegółowe instrukcje postępowania, dzięki czemu sprawnie udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane punkty porządku obrad.

List Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Szanowni Członkowie Wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

 

Podobnie jak liczni przedstawiciele środowiska akademickiego w całej Polsce, podzielam zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami, będącymi konsekwencją rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ta została podjęta w sytuacji szczególnego zagrożenia zdrowia i życia przez rozwój pandemii COVID-19 oraz bez odpowiedniego wsparcia społecznego.

 

Komunikat - Bistro "Ogród Smaku"

Jesteśmy do Waszej dyspozycji na Uniwersytecie Przyrodniczym - Bistro Ogród Smaku. Na chwilę obecną serwujemy wszystkie dania na wynos, a dodatkowo jest już możliwość zamówienia posiłków z dostawą ( Winiary, Winogrady, Golęcin, Ogrody, Jeżyce, Wola, Piątkowo). Menu - zestawy obiadowe - oferta dań z dostawą w załączniku.

 Zapraszamy do stołówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16.

Agnieszka Dudziak-Gryszczyńska

O badaniach, innowacjach i wyzwaniach w branży rolniczej

Silkroad Agriculture Education and Research Innovation Alliance (SAERIA) jest międzynarodową platformą współpracy, do której dobrowolnie dołączają uniwersytety rolnicze, instytucje i przedsiębiorstwa z krajów oraz regionów wzdłuż nowego Jedwabnego Szlaku, działające na rzecz rozwoju edukacji rolniczej i badań technologicznych regionu. W ramach projektu SAERIA organizowane są regularnie fora i konferencje zmierzające do  intensyfikacji współpracy naukowej i dydaktycznej na rzecz postępu branży rolniczej.

 

Ponad 200 pracowników uczelni weźmie udział w Programie Rozwoju Kadry Administracyjnej i Zarządczej

Program rozwoju kadry administracyjnej i zarządczej obejmuje cykl szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji pracowników oraz pracowniczek w takich obszarach tematycznych jak:

  • obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
  • podstawy prawne działalności uczelni wyższej,
  • postępowanie administracyjne w uczelni wyższej,
  • profesjonalna obsługa studentów i doktorantów,
  • finanse uczelni wyższej,
  • zamówienia publiczne,
  • strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle zmian w szkolnictwie wyższym,

Strony

WYDZIAŁY