Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Październik 2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Październik 2020

Jabłka to nasze dobro narodowe

Jabłka to nasze dobro narodowe, owoc bez którego trudno sobie wyobrazić codzienny jadłospis, a o ich rosnącej popularności świadczy ponad 48% wzrost światowej produkcji jabłek w ciągu ostatnich dwóch dekad (wg FAO). Naukowe potwierdzenie licznych korzyści zdrowotnych oraz trend spożycia owoców lokalnych sprawiły, że odkrywamy jabłka na nowo. Około 70% spożywanych jabłek stanowią owoce świeże, reszta natomiast jest przetwarzana na rozmaite produkty, w tym soki, musy, dżemy, czy chociażby suszone przekąski.

 

Komunikat dla studentów studiów I stopnia w sprawie organizacji zajęć nadprogramowych w roku akademickim 2020/2021

1) Zajęcia nadprogramowe mają na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu szkoły średniej.                      Udział w tych zajęciach jest dobrowolny.

2) W bieżącym roku akademickim Uczelnia proponuje 20-godzinne kursy z matematyki.

Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu sygnatariuszem listu intencyjnego na rzecz sektora biogazu i biometanu w Polsce

Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. OZE, Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki podpisali 13 października 2020 r. „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu i biometanu w Polsce.

Schron dla nietoperzy w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nietoperze  należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem ssaków na Ziemi. Dlatego młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi” w Poznaniu postanowiła wykonać schron dla nietoperzy, który 8 października br. zamontowany został w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Strony

WYDZIAŁY