Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Listopad 2020 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Listopad 2020

Rektor UPP zastępcą Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych oraz członkiem Komisji ds. Nauki KRASP

Rektorzy zrzeszeni w KRASP mogą działać w ramach konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni.  Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych zrzesza rektorów ośmiu uczelni: Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w

„Certyfikat" jakości owoców z Przybrody

 

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uzyskało Certyfikat Integrowanej Produkcji z tegorocznych zbiorów jabłek. Jest to kolejne potwierdzenie wysokiej jakości owoców produkowanych w tutejszym sadzie.

Całą procedurę certyfikacji przeprowadza i kontroluje niezależna firma SGS Polska Sp. z o. o.

Młodzi badacze wyróżnieni nagrodą JM Rektora UPP

 „Intencją ustanowienia nagrody jest wspieranie gromadzenia osiągnięć do ewaluacji dyscyplin wiodących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i premiowanie udziału w tym procesie młodej kadry naukowej naszej Uczelni  (w wieku do 35 lat na dzień 31.12.2019 r.)” – tłumaczy prof. dr hab. Piotr Goliński. „Kryterium uzyskania nagrody było opublikowanie w 2019 roku oryginalnej pracy twórczej w prestiżowym czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście MNiSW o najwyższej punktacji oraz z największym udziałem jednostkowym kandydata” - dodaje.

Wirtualne laboratorium - filmy dydaktyczne Katedry Chemii

W obecnej rzeczywistości, gdy nauka prowadzona jest w sposób zdalny, materiały audiowizualne i inne media to ważne narzędzie dydaktyczne. Umiejętnie wykorzystywane, w znacznym stopniu przyczyniają się do unowocześnienia procesu nauczania o czym wiedzą pracownicy Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w rankingu podmiotów w zakresie liczby udzielonych patentów w 2019 roku

W opublikowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej raporcie za rok 2019, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się wśród krajowych i zagranicznych podmiotów, którym udzielono więcej niż 9 patentów. Oczywiście o liczbie przyznanych patentów w danym roku decyduje tryb i czas ich rozpatrywania przez Urząd Patentowy. Na dzień dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ma udzielone 84 patenty. Jednocześnie 157 zgłoszeń czeka na rozpatrzenie, co jest pokłosiem aktywności pracowników Uniwersytetu w zakresie dokonanych zgłoszeń patentowych w ostatnich kilku latach.

Rogal świętomarciński tradycyjny przysmak ze stolicy Wielkopolski

Produkcja rogala świętomarcińskiego to nasza wielkopolska tradycja datowana na XVI wiek, związana z uroczystymi obchodami zakończenia prac polowych przypadających w dniu imienin Świętego Marcina. Pierwsze dokumenty wzmiankujące o wypieku i sprzedaży rogali na terenie Poznania i okolic z okazji dnia Św. Marcina mają już 168 lat i do dziś pisze się o nich wiele. 

Profesor Władysław Danielewicz z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP odznaczony medalem im. Wiktora Godlewskiego

Medal im. Wiktora Godlewskiego to nagroda przyznawana za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej. Wyróżnienie ma również służyć upowszechnianiu pamięci o Wiktorze Godlewskim Godlewski (1831-1900), polskim przyrodniku, ornitologu i uczestniku Powstania Styczniowego, za udział w którym został zesłany na Syberię. Wraz z Benedyktem Dybowskim na zesłaniu prowadził pionierskie badania fauny i flory oraz środowiska przyrodniczego Syberii, za co został nagrodzony przez Carskie Towarzystwo Geograficzne.

Strony

WYDZIAŁY