Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Styczeń 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Styczeń 2021

HORYZONT 2020 - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu partnerem w Europejskim Konsorcjum realizującym projekt mEATquality

Projekt mEATquality (Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat) został złożony na wezwanie Programu Ramowego Horyzont jako konsorcjum składające się z 17 firm, uniwersytetów i instytutów badawczych pochodzących z 7 krajów europejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jednym z 6 głównych partnerów konsorcjum i jednocześnie liderem jednego z Programów Prac (WP) dotyczącego badań na trzodzie.

Bartosz Guss, zastępca Prezydenta Poznania z wizytą w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UPP odwiedził Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. Wizyta związana była z podpisaniem umowy z Miastem Poznań na lata 2021-2023 na prowadzenie Azylu dla rannych lub chorych ptaków oraz dla drobnych wolno żyjących ssaków, o czym pisaliśmy w artykule „Na ratunek ptakom i drobnym ssakom w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

Spotkanie noworoczne Wspólnoty Akademickiej w formie on-line

21 stycznia za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams oraz serwisu Youtube odbyło się spotkanie noworoczne dla wspólnoty akademickiej poświęcone podsumowaniu działalności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2020 roku oraz przekazaniu informacji o planach na bieżący rok. Dzięki wykorzystaniu narzędzi on-line większa niż zwykle grupa pracowników miała okazję wziąć udział w spotkaniu.

Zasady przyznawania stypendium Rektora w roku akademickim 2021/2022

ZASADY OGÓLNE

Stypendium Rektora może otrzymać nie więcej niż 10% studentów na kierunku studiów. W przypadku, gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium Rektora może być przyznane jednemu studentowi.

 

Stypendium Rektora może otrzymać wyłącznie student, który zaliczył w terminie rok studiów, tzn. w wymaganym terminie zaliczył wszystkie zajęcia dydaktyczne obowiązujące na danym roku studiów i uzyskał co najmniej 40 pkt.

 

Na ratunek ptakom i drobnym ssakom w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UCMW UPP) przedłużyło umowę z Miastem Poznań na prowadzenie Azylu dla rannych lub chorych ptaków oraz dla drobnych wolno żyjących ssaków.

 

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wirusie SARS COV 2 oraz szczepionkach przeciw COVID 19

Z inicjatywy prof. UPP, dr hab. Joanny Zeyland, Koordynatorki działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i w związku zaangażowaniem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w inicjatywę „Nauka przeciw pandemii” 15 stycznia na platformie ZOOM oraz uczelnianym kanale YouTube transmitowane było spotkanie dla społeczności akademickiej zatytułowane „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wirusie SARS COV 2 oraz szczepionkach przeciw COVID 19”.

Prace nad nową strategią Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Na uczelni trwają właśnie prace nad założeniami nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmującej lata 2021-2025. Ten podstawowy i najważniejszy dokument określający obszary, cele i kierunki rozwoju uczelni na najbliższe lata, ma być praktyczną mapą działania, dla każdego pracownika i każdej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, by jako nowoczesna organizacja móc się rozwijać i sprostać wyzwaniom, jakie stawia zmienna i nieprzewidywalna rzeczywistość.

Strony

WYDZIAŁY