Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Marzec 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Marzec 2021

Właśnie ukazały się najnowsze Wieści Akademickie!

W tym numerze staramy się odpowiedzieć na pytanie jak wyzwolić potencjał tkwiący w Naszym Uniwersytecie? Razem z przewodniczącymi rad naukowych dyscyplin szukamy odpowiedzi na pytania o ich rolę i sposoby osiągnięcia jak najwyższego poziomu badań. Przewodniczący Rady Uczelni i Kanclerz UPP opowiadają o planach na obecną kadencję, a przewodnicząca Rady Doktorantów wyjaśnia, co daje satysfakcję i radość ze wspólnego działania.

Komunikat nr 10 Koordynatorki działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Minął prawie rok od pierwszych działań, jakie społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęła na rzecz walki z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Wraz z upływem czasu, wbrew naszym oczekiwaniom, sytuacja staje się mniej stabilna i coraz większa liczba instytucji, które bezpośrednio zaangażowane są w diagnostykę, leczenie oraz zapobieganie COVID-19, potrzebuje wsparcia.

UPP w badaniu "Impact of COVID-19 confinement on eating behaviours across 16 European countries"

W okresie pierwszego 'lockdownu' doktorantki z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki - Ezgi Kolay i Aleksandra Bykowska-Derda - wraz ze swoim promotorem, wzięły udział w europejskim projekcie, w ramach którego przez 3 tygodnie prowadzone były badania, wspólnie z naukowcami z 16 krajów, podczas których analizowano zachowania żywieniowe w tym okresie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w Katalogu Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19

Działania wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu związane z radzeniem sobie z problemami powstającymi w czasie pandemii COVID-19 zostały wymienione w Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni na rok 2021. Katalog jest przygotowywany corocznie przez ekspertów działających w Grupie roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która działa przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Strony

WYDZIAŁY