Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Maj 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Maj 2021

Studenci ułożyli z kwiatów wielkie serce dla ofiar COVID-19

W minioną środę herpetolodzy z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadzili szkolenie dla inspektorów Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Spotkanie przeprowadzone w trybie online dotyczyło ekologii płazów występujących w miejskich parkach, zieleńcach i skwerach, a także kierunków zarządzania miejskimi zbiornikami w celu wspierania bioróżnorodności.

Rejestracja na pokoje w Domu Doktoranta, Asystenta i Studenta "Sadyba" na rok akademicki 2021/2022

W terminie 1-10 czerwca  można składać wnioski o przydział pokoju w DADiS „Sadyba” na rok akademicki 2021/22, zgodnie ze wzorem i procedurą  zawartą w Regulaminie Domu Asystenta, Doktoranta i Studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Sadyba” przy ul. Wojska Polskiego 79. 

 

Rejestracja do Domów Studenckich na rok akademicki 2021/2022

Rejestracja do Domów Studenckich na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w terminie 2-15 sierpnia 2021 r.  

 

Przydziały miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2021/22 odbywać się będą w terminie 2.08-15.08.2021r.

 

Rejestracja prowadzona będzie  elektronicznie poprzez wypełnienie formularza rejestracji, którego link od 2 sierpnia będzie dostępny na stronie głównej UPP.

 

Wyniki rejestracji zostaną ogłoszone 30.08 br.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu sygnatariuszem listu intencyjnego o współpracy na rzecz przeciwdziałania suszy

19 maja 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 uczelni wyższych, w tym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu zjawisku suszy w kraju. 

 

Strony

WYDZIAŁY