Inauguracja roku akademickiego, jakiej dotąd nie było

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Punktualnie o godzinie 11.00, przy dźwiękach poloneza A-dur F. Chopina, do wypełnionej niemal do ostatniego miejsca (400 osób) sali wykładowej w Biocentrum, weszli ubrani w togach członkowie Senatu, tuż za nimi poczet sztandarowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dziekani 8 wydziałów oraz prorektorzy UP, którzy po raz pierwszy w 65 letnim, autonomicznym funkcjonowaniu uczelni wprowadzili dwóch rektorów – ustępującego JM, prof. Grzegorza Skrzypczaka i nowo wybranego na kadencję 2016-2020, JM. prof. Jana Pikula. Obydwaj rektorzy w togach z gronostajami.

Ten dzień, 7 października przyjdzie więc do historii Na oczach zaproszonych znamienitych gości i przyjaciół uczelni, pracowników naukowo-administracyjnych i studentów, odbyło się b. uroczyste przekazanie insygniów rektorskich, co oznajmiło oficjalne przekazanie kierownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego i zapoczątkowanie nowego rozdziału w życiu naszej Alma Mater. Zanim rektorzy uroczyście przekazali sobie władzę nad ponad 10. tysięczną społecznością studencką i blisko 1500 osobowym zespołem pracowników oraz nad ogromnym majątkiem uniwersytetu, podsumowania obfitującej w ważne wydarzenia ośmioletniej kadencji – dokonał ustępujący rektor, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, który m.in. powiedział: Na początku pierwszej mojej kadencji ukoronowaniem dążeń i aspiracji kilku pokoleń pracowników i wielu roczników studentów było nadanie naszej uczelni nowej nazwy – Uniwersytet Przyrodniczy, co lepiej wyrażało wachlarz kierunków kształcenia i obszarów badawczych, daleko wykraczających poza tradycyjne dyscypliny rolnicze. Były rektor zaznaczył, że ocena jego pracy może być formułowana dopiero po pewnym czasie, bowiem niezbędny jest dystans i weryfikacja przyjętych rozwiązań. – Starałem się robić wszystko, co tylko możliwe, aby ten czas wykorzystać jak najlepiej i żeby podejmowane działania były właściwie skoordynowane. Moim mottem było: "Umiejętnością jest współpracować z ludźmi, jakimi są, a nie z takimi, jakimi byśmy chcieli, aby byli."

Po złożeniu przez JM rektora Grzegorza Skrzypczaka podziękowań za współpracę i pomoc w kierowaniu uczelnią: najbliższym współpracownikom, Senatowi i radom wydziałów oraz całej akademickiej społeczności i stwierdzeniu, że o człowieku świadczy upływający czas, który przynosi nam mądrość, a dobro i piękno zyskują nowy kształt, odbył się uroczysty moment przekazania insygniów władzy rektorskiej.

Magnificencjo, Panie Rektorze, w obecności wszystkich tu zgromadzonych przekazuję Tobie insygnia Twej godności: berło, łańcuch i pierścień.
Accipe sceptrum regiminis – Przyjmij berło, oznakę władzy. Niech Twoje decyzje będą sprawiedliwe, mądre i niech znajdą uznanie Wysokiego Senatu!
Accipe catenam diginitatis – Przyjmij łańcuch, oznakę godności. Noś go ku chwale naszej Alma Mater!
Accipe annulum sposialem – Przyjmij pierścień zaślubin ze społecznością akademicką. Niech będzie znakiem wytrwałości w staraniach o dobro powierzonego Ci Uniwersytetu Przyrodniczego!

 

Moment przekazania władzy był przykładem, jak godnie, z wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem, czyli po uniwersytecku - co zgodnie podkreślali świadkowie tej doniosłej chwili, że po raz pierwszy w 65 letniej historii w tenże sposób - Jego Magnificencje Rektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wymienili sobie insygnia rektorskie.

Rektor Jan Pikul zapewnił zebranych, że dołoży wszelkich starań, by godnie reprezentować uczelnię dla dobra całej polskiej nauki. Dziękował za otrzymane zaufanie. - Wybór na funkcje rektora przyjmuję z wielką powagą i odpowiedzialnością, zdając sobie sprawę  z otrzymanego zaufania, którego zawieść nie mogę, W swoim inauguracyjnym przemówieniu prof. dr hab. Jan Pikul, zaakcentował najważniejsze problemy, jakie stoją przed uczelnią w najbliższych czterech latach. – Musimy być uniwersytetem sprawnym administracyjnie, zorientowanym na badania na światowym poziomie, promującym bogate i zróżnicowane metody dydaktyczne, satysfakcjonujące zarówno studentów, jak i prowadzących, stymulujące pracowników naukowo-dydaktycznych do podejmowania nowatorskich inicjatyw.

Szczególnie ciepłe słowa wypowiedział rektor pod adresem studentów I roku – Z Wami łączy mnie szczególna więź. Razem zaczynamy nowy etap – ja w funkcji rektora, wy  jako studenci I roku Uniwersytetu Przyrodniczego, uczelni świadomie wybranej. Po czym odbyła się immatrykulacja - tradycyjna forma złożenia ślubowania przez przedstawicieli 8 wydziałów.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Piotr Konieczny, na bardzo ciekawy temat: „Żywność w XXI wieku: od zrównoważonej produkcji do zrównoważonej konsumpcji”.

Gaude Mater Polonia i Gaudeamus oraz hymn naszej uczelni wykonał Chór Coro da Camera, a Zespół  Trębaczy Myśliwskich akcentował najbardziej doniosłe chwile inauguracji nowego roku akademickiego  2016 -2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Uroczystość poprzedziła poranna msza święta, która tradycyjnie została odprawiona w dniu inauguracji w kościele pw. św. Jana Vianneya. Homilię wygłosił ks. biskup Grzegorz Balcerek.

 

Jerzy Lorych rzecznik prasowyUP 
10 października 2016 r.
Foto: Maciej Szebiotko