Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie o postępowaniu na wybór najemcy pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność usługową o powierzchni 453,2 m2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór najemcy pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność usługową o powierzchni 453,2 m2

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór najemcy pomieszczeń usługowych o pow. 453,2 m2w budynku zlokalizowanym przy
ul. Piątkowskiej 94 w Poznaniu.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na wybór najemcy pomieszczeń usługowych o pow. 453,2 m2” należy składać w terminie do 24.06.2022 roku
do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

WYDZIAŁY