Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń usługowych o pow. 94,6 m2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń usługowych o pow. 94,6 m2

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór najemcy pomieszczeń usługowych o pow. 94,6 m2 w budynku zlokalizowanym przy ul. Piątkowskiej 94 w Poznaniu.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta – ul. Piątkowska 94, pow. 94,6 m2” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

WYDZIAŁY