Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Postępowanie ofertowe na wyłonienie dzierżawcy gruntu przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na parking | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Postępowanie ofertowe na wyłonienie dzierżawcy gruntu przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na parking

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu
na wybór dzierżawcy gruntu przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na parking o powierzchni 3300,00 m2.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na wybór dzierżawcy gruntu o pow. 3300,0 m2 należy składać w terminie do 16.12.2022 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

WYDZIAŁY