Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - Postępowanie na dzierżawę gruntów UPP pod agrofotowoltaikę | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - Postępowanie na dzierżawę gruntów UPP pod agrofotowoltaikę

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI – DZ. 276/4 OBREB BRÓDKI, GM. LWÓWEK Z PRZEZNACZENIEM NA AGROFOTOWOLTAIKĘ

WYDZIAŁY