Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie o postępowaniu na wybór najemcy garażu murowanego (11) w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór najemcy garażu murowanego (11) w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór najemcy garażu murowanego, położonego przy ul. Szydłowskiej w Poznaniu.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na wybór najemcy garażu nr 11” należy składać w terminie do 5.05.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

WYDZIAŁY