Ośrodek Informatyki

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28 pok nr 271
60-637 Poznań
tel. +48-61-846-6122
e-mail: oi@up.poznan.pl
www: https://intranet.up.poznan.pl/pracownik/dokumenty/osrodek-informatyki

Pracownicy

Pomoc; e-mail: pomoc@up.poznan.pl

telefon dyżurny:. +48-61-846-61-26

 

Kierownik Ośrodka Informatyki

 

Biuro Ośrodka Informatyki

Specjalista ds. eksploatacji systemów informatycznych

  • mgr Bogna Agnieszka Turguła
    tel. +48-61-846-6130
    fax: +48-61-848-7040
    e-mail: infor@up.poznan.pl

 

Specjalista webmaster

 

Specjalista administrator sieci UPNet
e-mail: netmaster@up.poznan.pl

 

 

 

Specjalista administrator baz danych

 

Specjalista administrator serwera ADMIN

 

Specjalista administrator serwera POCZTY