Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ośrodek Informatyki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ośrodek Informatyki

DANE ADRESOWE

ul. Wojska Polskiego 28 pok nr 172
60-637 Poznań
tel. +48-61-846-6128
e-mail: oi@up.poznan.pl
www: Pomoc_informatyczna

Pracownicy

Kierownik Ośrodka Informatyki

Z-ca kierownika

Specjalista webmaster

Specjalista administrator sieci UPNet
e-mail: upnet@puls.edu.pl

Specjalista administrator baz danych

Specjalista administrator serwerów administracji centralnej

Specjalista administrator serwera POCZTY

WYDZIAŁY