Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Jakość kształcenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jakość kształcenia

W trosce o dalszy rozwój i umacnianie pozycji naszego Uniwersytetu w krajowym i europejskim obszarze edukacji Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadził Uchwałą nr 21 z dnia 21 listopada 2012 roku Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.
 

System obejmuje wszystkie etapy i specyfikę procesu kształcenia oraz działania związane z jego systematycznym doskonaleniem.

 

System działa w oparciu o szczegółowe procedury zawierające metodologię badań jakości kształcenia oraz wzory niezbędnych dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE

PROCEDURY

HOSPITACJE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

MODYFIKACJA PLANÓW I PROGRAMU KSZTAŁCENIA  

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH 

 

OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA 

OCENA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEZ STUDENTÓW 

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH   

PROCES DYPLOMOWANIA NA STUDIACH WYŻSZYCH 

PROCEDURA DYPLOMOWANIA - ZAŁĄCZNIKI W JĘZYKU ANGIELSKIM 

WERYFIKACJA ORYGINALNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI PZRYGOTOWANIA PRAC DOKTORSKICH W CELU ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PLAGIATÓW 

PROCEDURA - WERYFIKACJA ORYGINALNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH W CELU ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PLAGIATÓW

PDF icon Karta procedury P.158_UKdsJK - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 124/2013

Microsoft Office document icon Oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 124/2013

Microsoft Office document icon Oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 124/2013

Microsoft Office document icon Oświadczenie autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy w systemie antyplagiatowym - Załącznik nr 4 do Zarządzenia Rektora nr 124/2013

Microsoft Office document icon Protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej - Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 124/2013

Microsoft Office document icon Opinia promotora o oryginalności pracy dyplomowej - Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 124/2013

PDF icon Zarządzenie Rektora nr 124/2013 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji oryginalności i samodzielności przygotowania prac dyplomowych w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów

 

WERYFIKACJA OSIĄGNIĘĆ ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

 

ZASIĘGANIE OPINII ABSOLWENTW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

ZASIĘGANIE OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH BEZPOŚREDNIO PO UKOŃCZENIU STUDIÓW  

 

ZASIĘGANIE OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH 

 

 

 

RAPORTY

WYDZIAŁY