Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OFERTA DYDAKTYCZNA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OFERTA DYDAKTYCZNA

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 

W naszej ofercie znajdują się następujące kierunki 

 

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów i zasad rekrutacji znajduja sie w profilu KANDYDAT

 

 

 

PIERWSZY STOPIEŃ

architektura krajobrazu

jakość i bezpieczeństwo żywności

biologia stosowana

leśnictwo

biotechnologia

ochrona środowiska

dietetyka

ogrodnictwo

ekoenergetyka

projektowanie mebli

ekonomia

rolnictwo

finanse i rachunkowość

technologia drewna

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

technologia żywności i żywienie człowieka

gospodarka przestrzenna

weterynaria (jednolite studia magisterskie)

informatyka stosowana

zootechnika

inżynieria i gospodarka wodna

 

inżynieria rolnicza

 

inżynieria środowiska

 

 

Więcej na temat kierunków studiów pierwszego stopnia TUTAJ 

DRUGI STOPIEŃ

 

architektura krajobrazu

leśnictwo
biologia stosowana ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (studia interdyscyplinarne)
biotechnologia ochrona środowiska
dietetyka

ogrodnictwo

ekoenergetyka projektowanie mebli
ekonomia rolnictwo
finanse i rachunkowość technologia drewna
gospodarka przestrzenna technologia żywności i żywienie człowieka
informatyka stosowana zootechnika

inżynieria i gospodarka wodna

żywienie zwierząt 
inżynieria rolnicza  
inżynieria środowiska  

 

 

 

Więcej na temat kierunków studiów II stopnia TUTAJ 

 

WYDZIAŁY