Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Minigranty migracyjne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Minigranty migracyjne

Centrum Badań   Migracyjnych   na   Uniwersytecie   im.   Adama   Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów, studentki, doktorantki i doktorantów, niedawnych absolwentów i absolwentki wszystkich uczelni i dyscyplin do aplikowania o finansowanie małych projektów badawczych dotyczących różnych aspektów zjawiska migracji. Szczególnie zachęcamy do składania wniosków dotyczących obszaru Poznania, Wielkopolski i/lub zachodnich regionów Polski.

Przykładowe tematy:

•    prawo wobec migracji i migrantów
•    relacje między różnymi społecznościami imigranckimi i/lub lokalnymi
•    migracje a religia
•    migracje a zdrowie, np. dostęp do leczenia; migranci pracujący w opiece zdrowotnej; migracje lekarek/lekarzy itp.
•    mobilność i migracje transnarodowe
•    migracje wobec wojny w Ukrainie
•    migracje a pandemia COVID-19
•    dyskryminacja migrantów
•    kampanie antydyskryminacyjne
•    integracja imigrantów w społecznościach lokalnych
•    migracje studentów i studentek.

 

Ponadto można realizować: 

•    projekty stosowane na rzecz migrantów
•    projekty naukowo-artystyczne
•    projekty badawcze, których rezultatem będzie webinar, podcast, itp.

 

Maksymalna wysokość kwoty, o jaką można się ubiegać to 5 000 zł brutto (umowa o dzieło). 
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres cebam@amu.edu.pl do 10.04.2023 r.

Wyniki ogłoszone zostaną do 5.05.2023.

 

Regulamin przyznawania Minigrantów migracyjnych oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

 

WYDZIAŁY