Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego

UWAGA !!! ZMIANA OSOBY WNIOSKUJĄCEJ NA: 
prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego, przyznawanych wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Termin składania wniosków w Urzędzie Miasta Poznania upływa 30 kwietnia danego roku. 

 

Więcej informacji tutaj 

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać do Działu Rozwoju Uczelni do 25 kwietnia 2022 roku w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty dzial.rozwoju@up.poznan.pl. Prosimy również o dołączenie do wniosku poparcia Dziekana (osobny załącznik) oraz wniosku w wersji edytowalnej (Word).

 

Osobą wnioskującą jest JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, tel. 618487015, email: dzial.rozwoju@up.poznan.pl adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.  

 

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Urzędu Miasta Poznania:

https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/stypendia-dla-mlodych-badaczy-poznanskiego-srodowiska-naukowego,354052/

 

ze strony Urzędu Miasta Poznania osobą udzielającą wszelkich informacji i prowadzącą  sprawę jest Pani Anna Lochyńska, nr tel. 618785740.

 

WYDZIAŁY