Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2021 Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 28 października 2020. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2021 Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 28 października 2020.

Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 31-32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych i innych).

Termin składania wniosków do FNP o przyznanie stypendium upływa 2 listopada 2020 roku.

Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz. Wnioski wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) do 28 października br. 

 

Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2021/

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie uprzejmie informujemy, że należy zapoznać się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu https://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 

WYDZIAŁY