Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility #UPPomaga zdalnie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

#UPPomaga zdalnie

Wsparcie doradcze i coachingowe to inicjatywa wspierająca studentów w obecnej, wyjątkowej sytuacji gospodarczej, która z pewnością w mniejszym bądź większym stopniu będzie miała wpływ na podaż na rynku pracy w przyszłości. Działanie realizowane jest przez Zespół Centrum Wsparcia i Rozwoju – Biuro Karier UPP, Doradców Zawodowych, przy wsparciu  Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, prof. UPP dr hab. Magdaleny Kozera-Kowalskiej. Przygotowana oferta wsparcia jest bardzo szeroka i wykorzystuje nowoczesne programy i platformy wspomagające prowadzenie zajęć i konsultacji. 

Na uczestników czekają wartościowe rozmowy, przygotowane zostały też atrakcyjne materiały szkoleniowe, dzięki którym będzie możliwe sprawdzenie siebie oraz kompleksowe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, a ostatecznie znalezienie pracy w nowych, wyjątkowych warunkach.

Kampania zostanie podzielona na poszczególne zakresy tematyczne realizowane w każdym tygodniu i potrwa do końca maja.

 

 

Biuro Karier UPP jako jednostka realizująca działania związane z rozwojem osobistym i zawodowym, przy wsparciu Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) przygotowało dla pracowników UPP możliwość skorzystania z konsultacji w zakresie doradztwa personalnego, zawodowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz coachingu.

Działania te przygotowano wykorzystując kompetencje zatrudnionych w UPP specjalistów z wyżej wymienionych dziedzin, po to aby podnieść zarówno poziom indywidualnej satysfakcji pracowników UPP, jak i świadomość przynależności do organizacji o silnej prospołecznej kulturze organizacyjnej. Inicjatywa ta wpisuje się w katalogu dobrych praktyk SOU podejmowanych zarówno prze sam Uniwersytet jako miejsce pracy, jak i przez jego pracowników gotowych nieść pomoc innym.

 

Szczegółowe informacje oraz harmonogram konsultacji - TUTAJ 

WYDZIAŁY