Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie o rekrutacji na bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe dla doradców rolniczych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenie o rekrutacji na bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe dla doradców rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na podstawie postępowania przetargowego prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych, będzie prowadził bezpłatne dwusemestralne studia podyplomowe dla doradców rolniczych na kierunkach:

  1. Rolnictwo ekologiczne (makroregion składający się z województw:  dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego) dla 40 doradców;
  2. Rolnictwo (makroregion składający się z województw:  dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego) dla 40 doradców;
  3. Ekonomika gospodarstwa rolnego (makroregion składający się z województw:  dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego) dla 20 doradców;
  4. Ekonomika gospodarstwa rolnego (województwo kujawsko-pomorskie) dla 40 doradców.

Przewidujemy, że studia poz.1-3 prowadzone będą w Poznaniu, a studia poz. 4 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w terminie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.
Przewidywane jest 10 zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych.

 

Osoby zainteresowane kształceniem na bezpłatnych dwusemestralnych studiach podyplomowych dla doradców rolniczych zapraszamy do składania zapisów. Swoje zgłoszenie można wysłać drogą elektroniczną do poniżej wskazanych osób [zgłoszenie najlepiej wysłać do wiadomości wszystkich wskazanych osób].

 

 

Osoby do kontaktu:

prof. dr hab. Walenty Poczta [poczta@up.poznan.pl], 61 848 7114

dr Paweł Siemiński [sieminski@up.poznan.pl] , 61 848 7090

mgr Dorota Komisarek [dorota.komisarek@up.poznan.pl] 61 846 60 90

WYDZIAŁY