Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przydziały miejsc w Domu Studenckim „Przylesie” na rok akademicki 2020/21 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przydziały miejsc w Domu Studenckim „Przylesie” na rok akademicki 2020/21

W dniach 11-31 maja 2020 administracja Domu studenckiego „Przylesie” przy ul. Wojska Polskiego przyjmować będzie kwestionariusze z zapisami na pokoje w roku akademickim 2020/21.

Kwestionariusz dostępny jest na stronie: www1.up.poznan.pl/akademiki

Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną informujemy że zapisy odbywać się będą drogą on-line. Prosimy wysyłać wypełnione dokumenty elektronicznie, na adres:

przylesie@up.poznan.pl

 

Nie ma możliwości pozostawienia wniosku w biurze, portierni lub złożenia go przez osoby trzecie.

Miejsce przyznane w roku akademickim 2019/20 obowiązuje tylko w danym roku, w związku z czym administracja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.

Na dzień ogłoszenia wyników z przydziałem do pokoi opłaty za czynsz studencki muszą być uregulowane. Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.

Osoby które złożą kwestionariusz w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.
Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem kwestionariusza.

 

Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.

W kwestionariuszu prosimy :

  • nie wypełniać numeru pokoju.
  • podać rok studiów na przyszły rok akademicki.

W mailu należy podać:

  • numer albumu
  • dwie  preferencje dotyczące pokoju i osób do wspólnego zamieszkania

W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju będą znane 30 czerwca 2020.

 

Paulina Michalska
Kierownik

Domu Asystenta, Studenta i Doktoranta  "Sadyba"
Domu Studenckiego "Przylesie"

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 85
60-625 Poznań

tel. (61)848-78-57 ; (61)848-78-94

WYDZIAŁY