Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uwaga!!! ZAPISY DO AKADEMIKÓW NA ROK 2020/2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uwaga!!! ZAPISY DO AKADEMIKÓW NA ROK 2020/2021

W dniach 11-31 maja 2020 administracja DS-ów przy ul. Piątkowskiej przyjmować będzie kwestionariusze z zapisami na pokoje w roku akademickim 2020/21.

W dniach 11-31 maja 2020 administracja DS-ów przy ul. Piątkowskiej przyjmować będzie kwestionariusze z zapisami na pokoje w roku akademickim 2020/21.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie http://www1.up.poznan.pl/akademiki/sites/default/files/wniosek_o_DS_0.pdf

Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną informujemy że zapisy odbywać się będą drogą on-line. Prosimy wysyłać wypełnione dokumenty elektronicznie, odpowiednio na adresy:

DS. JURAND – blazej.turgula@up.poznan.pl

DS.DANUŚKA – ddanuska@up.poznan.pl

DS.MAĆKO – dsmacko@up.poznan.pl

 

Nie ma możliwości pozostawienia wniosku w biurze, portierni lub złożenia go przez osoby trzecie.

Miejsce przyznane w roku akademickim 2019/20 obowiązuje tylko w danym roku, w związku z czym administracja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.

Na dzień ogłoszenia wyników z przydziałem do pokoi opłaty za czynsz studencki muszą być uregulowane w całości. Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.

Osoby które złożą kwestionariusz w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.
Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem kwestionariusza.

Doktoranci ubiegają się o miejsce w akademiku w Biurze Rektora.

Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.

 

-nie wypełniać numeru pokoju.
-podać rok studiów na przyszły rok akademicki.

-w mailu podać preferencje dotyczące pokoju i osób do wspólnego zamieszkania

- W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju będą znane 30 czerwca 2020. Prosimy zgłaszać się telefonicznie w celu uzyskania informacji o przydziale miejsca.

DS. JURAND 61-846-64-68

DS.DANUŚKA 61-846-64-74

DS.MAĆKO 61-846-64-85

 

WYDZIAŁY