Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2022

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 31-32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych i innych).

Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 31-32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych i innych).

Termin składania wniosków do FNP o przyznanie stypendium upływa 22 listopada 2021 roku.

 

Wnioski, które uzyskały poparcie Dziekana, podpisuje prorektor ds. kadr i rozwoju uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.

Wnioski wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) do 15 listopada br. 

 

Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej https://www.fnp.org.pl/oferta/start/(link is external)

 

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie uprzejmie informujemy, że należy zapoznać się z Regulaminem Programu Start Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2022/(link is external)

 

Poniżej link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w programie START(link is external):

https://www.fnp.org.pl/assets/Odpowiedzi_na_cz%C4%99ste_pytania_2022.pdf

WYDZIAŁY