Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat „Badanie potrzeb użytkowników w zakresie rozwiązań cyfrowych w edukacji” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat „Badanie potrzeb użytkowników w zakresie rozwiązań cyfrowych w edukacji”

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych rozwija serwis edukacji i nauki edukacja.gov.pl. Pracuje między innymi nad narzędziami cyfrowymi, które usprawnią naukę i  pracę na uczelniach.

 

Dotychczas w Instytucie Badań Edukacyjnych przeprowadzono badania jakościowe na studentach oraz nauczycielach akademickich celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie cyfrowej transformacji edukacji i nauki. Wyniki tych badań umożliwiły wskazanie obszarów, które wymagają usprawnień, oraz zaproponowanie stosownych udoskonaleń.

Aktualnie Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi badania ilościowe, które pozwolą określić skalę problemów zidentyfikowanych w trakcie badań jakościowych. Wyniki ankiet umożliwią ocenę stanu faktycznego oraz zaprojektowanie rozwiązań spełniających potrzeby różnych interesariuszy, również studentów i pracowników uczelni.

 

W związku z powyższym zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety przez rektorów/prorektorów, dziekanów/prodziekanów, studentów, nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia, pracowników rektoratów, dziekanatów, działów kształcenia, biur karier do 15 marca 2023 roku. Po tym terminie ankieta zostanie zdezaktywowana.

 

Link do ankiety:

https://aplikacje.edukacja.gov.pl/generator-formularzy-podglad/?formVersionId=0cccf0bf-8fba-4ecf-8621-d40686db2aa6&formId=acdc76fa-0664-4ddf-80c5-950931d52cb0

 

WYDZIAŁY