Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do programu „Doskonała Nauka” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do programu „Doskonała Nauka”

Nabór wniosków jest prowadzony w ramach dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” oraz „Wsparcie monografii naukowych”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło w dniu 27 stycznia 2022 r. nabór wniosków do programu pod nazwą „Doskonała Nauka”

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-na...

 

Nabór wniosków jest prowadzony w ramach dwóch modułów: „Wsparcie konferencji naukowych” oraz „Wsparcie monografii naukowych”.

 

Wymagany jest wykaz załączników zgodnych  z komunikatem Ministra z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doskonała nauka” i naborze wniosków (IV. Tryb przeprowadzania naboru do programu).
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków
 

Ostateczny wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępny na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki.
W związku z powyższym wnioski należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 11 marca 2022 r.

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r. 

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki.  

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. Piotr Goliński

WYDZIAŁY