Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XVII edycję konkursu o stypendium dla laureatek/laureatów oraz finalistek/finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu!

Stypendia Miasta Poznania przyznawane są na jeden rok akademicki - od października do czerwca. Kandydatki i kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł "Stypendysty Miasta Poznania". Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów. 
 

Wnioski o stypendium mogą składać laureatki i laureaci oraz finalistki i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Hiszpańskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

Termin składania wniosków mija 20 czerwca! Aby złożyć wniosek wystarczy DEKLARACJA podjęcia studiów na poznańskiej uczelni.

 

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.poznan.pl

WYDZIAŁY