Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Badanie z zakresu równego traktowania i atmosfery w miejscu pracy i nauki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Badanie z zakresu równego traktowania i atmosfery w miejscu pracy i nauki

Zapraszamy członków Wspólnoty akademickiej do wypełnienia ankiety na temat równego traktowania i atmosfery w miejscu pracy i nauki. 

Ogłoszenie Badanie z zakresu równego traktowania i atmosfery w miejscu pracy i nauki

Badanie jest narzędziem oceny sytuacji społecznej w miejscu pracy i nauki z perspektywy różnych zachowań niestosownych, w tym mobbingu czy dyskryminacji. Badanie prowadzone jest pod kierownictwem Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania i Zespołu ds. Planu Równości Płci. Ankieta została podzielona na trzy duże działy związane z różnymi obszarami funkcjonowania w miejscu pracy i nauki. Badanie jest anonimowe i służy przygotowaniu raportu obrazującego sytuację w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP). 

 

Ankietę można wypełnić klikając w LINK 

lub

skanując kod QR

kod QR kierujący do ankiety na temat równego traktowania i atmosfery w miejscu pracy i nauki

 

Ankieta będzie dostępna do końca bieżącego roku. 

WYDZIAŁY