Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Finansowanie ochrony własności intelektualnej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Finansowanie ochrony własności intelektualnej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii zachęca pracowników Uniwersytetu do zgłaszania do Centrum wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych podlegających ochronie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ochrona prawna będzie finansowana w ramach realizowanego przez Uniwersytet projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywna Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022.

WYDZIAŁY