Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczący składania wniosków o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych   dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczący składania wniosków o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowni Państwo Emerytowani Pracownicy i Renciści Uniwersytetu Przyrodniczego;

Informuję, że w okresie od 8 kwietnia do 10 maja br. można wnioskować o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następujące cele;

•    budowa domu/kupno domu mieszkania ( wymagane dokumenty: akt własności działki i pozwolenie na budowę/ akt notarialny, umowa kupna)
•    remont i modernizacja mieszkania, domu

Dokument należy złożyć w formie tradycyjnej w p. 413 Działu Osobowego i Spraw Socjalnych, IV p. Collegium Maximum. Bliższych informacji na temat pożyczek zasięgnąć można u p. Karoliny Bresińskiej pod nr tel. 61 848 70 48

 

WYDZIAŁY