Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT dotyczący możliwości składania wniosków do MNiSW na rok 2025 obejmujących inwestycje związane z działalnością naukową | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT dotyczący możliwości składania wniosków do MNiSW na rok 2025 obejmujących inwestycje związane z działalnością naukową

Dotyczący możliwości składania wniosków do MNiSW na rok 2025 obejmujących inwestycje związane z działalnością naukową - rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości przekraczającej 500 000 zł. 

Link MNiSW do komunikatu: https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2025-r

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. (i późniejszymi zmianami z dnia 5 listopada 2020 r. Dz.U z 2020 r., poz. 1956) istnieje możliwość składania wniosków do MEIN m.in. na zakup dużej aparatury naukowo-badawczej:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001956

 

Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w terminie do dnia 19 lipca 2024 roku do godz. 14:00.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych prosimy o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: natalia.kwiatkowska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

Uczelniana procedura dotycząca składania wniosków o finansowanie w/w projektów:

Po zatwierdzeniu wniosku należy dostarczyć do Działu Nauki:

  • 1 egzemplarz wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny) z podpisem Dziekana oraz Kierownika Katedry,
  • Potwierdzenie akceptujące wniosek z Sekcji ds. aparatury naukowo-badawczej
     i dydaktycznej –  mgr Agnieszka Polak.

Ponadto wygenerowany wniosek w formacie PDF należy przesłać w wersji elektronicznej na w/w adres email, który następnie zostanie przekazany do podpisu JM Rektora.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego tj. do dnia 31 lipca 2024 r.

WYDZIAŁY