Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KOMUNIKAT nr 1 Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMUNIKAT nr 1 Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP

KOMUNIKAT nr 1/2020 z dnia 13 października 2020 r. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie nowej wersji formularza Zgłoszenia rezultatu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z know-how

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o nowej wersji formularza Zgłoszenia rezultatu wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wraz z know-how, który został uzupełniony o załącznik nr 3 dotyczący oświadczenia współtwórców o zachowaniu poufności. Zgodnie z § 16 ust. 6a Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pracownik może w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia rezultatu złożyć w Centrum w formie  pisemnej  oświadczenie  o  zainteresowaniu  przeniesieniem  na  niego  praw  do rezultatu. W okresie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia rezultatu przez pracownika zostaje podjęta decyzja w sprawie jego komercjalizacji. W wyniku ww. decyzji prawa do rezultatu mogą zostać przeniesione na pracownika naukowego bądź pozostać przy Uczelni.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Centrum Innowacji i Transferu Technologii  (e-mail: sajna@up.poznan.pl, tel. 6265).

 

WYDZIAŁY