Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 4 Koordynatora działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 4 Koordynatora działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

W dniu 16 kwietnia br. w ramach działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz nawiązanej współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, za pośrednictwem pracowników – wolontariuszy, nastąpiło nieodpłatne przekazanie odczynników oraz materiałów zużywalnych będących w dyspozycji Katedry Biochemii i Biotechnologii. Przekazane materiały posłużą Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Poznaniu do analiz wykrywających wirusa SARS-CoV-2.

 

Z prośbą o wsparcie zwrócili się również, współpracujący z nami, lekarze dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mieszczącego się przy ulicy Szpitalnej.

W miarę posiadanych środków pragniemy wspomóc tę placówkę przez przekazanie jej materiałów zużywalnych. Bardzo prosimy wszystkie Katedry, które zadeklarowały chęć pomocy poprzez podzielenie się, w miarę możliwości, swoimi zasobami, o dostarczenie: ręczników papierowych, rękawiczek, maseczek (dowolnego typu) oraz fartuchów jednorazowych do Inspektoratu BHP p. 36 lub 21 (budynek WTD), w dni robocze, w godzinach 09.00-10.00 do dnia 30.04 br.

Na miejscu znajdziecie Państwo do wypełnienia skróconą wersję protokołu bezpłatnego przekazania, który będzie częścią składową właściwego protokołu zbiorczego.

 

Do prac laboratoryjnych oraz biurowych w WSSE dołączyli kolejni pracownicy oraz doktoranci naszej Uczelni. Nowi wolontariusze to specjaliści z zakresu technologii żywności i żywienia, biologii i biotechnologii gotowi do pracy w laboratorium, a w przypadku mniejszego doświadczenia laboratoryjnego oferujący swoją pomoc w pracach biurowych. Ukończone studia podyplomowe oraz zrealizowane staże w specjalistycznych laboratoriach w czasie studiów doktoranckich oraz pracy zawodowej są teraz ich ogromnym atutem w tej trudnej pracy.

 

 

prof UPP dr hab inż. Joanna Zeyland
Koordynator działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

WYDZIAŁY