Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs Miniatura | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs Miniatura

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekt badawczy: MINIATURA 5
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

Wnioski do konkursu MINIATURA 5 z uwagi na charakter naboru ciągłego należy składać w okresie od 05 maja do 30 września 2021 roku do godz. 16:00.

 

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków w ramach konkursu MINIATURA 5

 

Wnioski do konkursu należy przekazać do Działu Nauki w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 27 września 2021 r. Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków może zostać wcześniej wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

 

 

                                                        Prorektor

                                                       ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

                                                                prof. dr hab. Piotr Goliński

 

 

Wniosek elektroniczny/ostateczny po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki należy przesłać  na adres: paulina.jankowska@up.poznan.pl ponadto obowiązkowe jest przekazanie do Działu Nauki za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej następujących dokumentów (w formie papierowej):

 

 

  • 1egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie na wniosku lub e-mailowe Kierownika Katedry lub Dziekana akceptujące wniosek do złożenia (również wydruk e-maila);

 

 

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego w języku polskim wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki.

 

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od września 2020).

 

Natomiast w celu wypełnienia „Panelu zarządzania danymi” zachęcamy do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie uczelni (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Plan zarządzania danymi i polityka otwartego dostępu).

ZałącznikRozmiar
PDF icon Konkurs NCN Miniatura 5_2021.pdf160.85 KB

WYDZIAŁY