Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Minister Nauki ogłosił nabór wniosków do programu: Doskonała nauka II | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Minister Nauki ogłosił nabór wniosków do programu: Doskonała nauka II

Minister Nauki w dniu 30 kwietnia 2024 r. ogłosił nabór wniosków do programu: Doskonała nauka II – link do informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka-ii 

Dokumentację konkursową do Działu Nauki należy dostarczyć w terminie do dnia 3 czerwca 2024 roku do godz. 14:00.

 

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełnienia wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: milena.brudzinska@up.poznan.pl lub marcelina.barwinska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

                                                                prof. dr hab. Piotr Goliński

 

 

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mail Kierownika Katedry lub Dziekana albo podpis akceptujący wniosek do złożenia (również wydruk e-mail);

Zgodnie z regulaminem konkursu: „Doskonała Nauka II”  Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 3 wnioski w module: ,,Wsparcie konferencji naukowych” oraz ,,Wsparcie monografii naukowych”.

W przypadku większego zainteresowania aplikowaniem w danym module  istnieje możliwość powołania przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Piotra Golińskiego komisji doraźnej, która podejmie ostateczną decyzję o rekomendacji wysłania wniosków do Ministerstwa z zachowaniem obowiązujących limitów.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez Ministra Nauki tj. do dnia 7 czerwca 2024 r. do godz. 16:00.

WYDZIAŁY